Sunday, February 21, 2010

Lala Ng,

Dalam masa satu minggu ini.Saya sibuk bunuh diri,Sampai hidup.